สิวอักเสบ เราคิดว่าทมันก็ต้องการได้นะครับ

สิวอักเสบ เราคิดว่าเราเองก็ต้องการได้นะครับ มันไม่ออกมเาองอย่างนี้ผมเอง จะต้องการแบบไหน มันไม่มีทางเลยหรือว่าทางนี้ไม่มีทางเลยออก ผมจะบอกว่านะครับ เพื่อน ๆ ที่ว่าสิวหายไม่หายเลยนะครับ มันจะต้องการ มานั้งอ่านนะครับ สิวอักเสบ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>