สิวอุดตัน อยางนี้ก็หายได้

สิวอุดตัน คือว่าอย่างนี้ก็หายได้นะคัรบ อย่างนี้หลาย ๆค นอยากจะให้ตัวเองอยากจะบอกว่า  สิวต่าง ๆ มันก็หายได้ คนหลาย ๆค น เองก็อยากจะหายเอง มาวันนี้ผมเองก็ต้องการบอกว่า สิวต่าง ๆ มันไม่มีมาเองได้อย่างที่นี่เลย สิวอุดตัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>