วิธีรักษาสิว ตามนี้หละครับ ที่ว่าเราจะต้องการบอก

วิธีรักษาสิว ที่ผานมานี้ผมเองได้เรียนรุ็ว่าการที่สิวจะหายได้ไหมหรือว่าจะต้องการแบบไหนมากกว่านี้ จะถามว่าทั้งหมดมานี้ผมจะต้องการแบบไหน มันไม่น่าจะต้องการ ไม่น่าจะผ่านมาน้อง ๆ ว่าจะต้องการแบบนี้เลย จะต้องการมากว่านีเลย ผมเองไม่คิดว่าตัวเองได้เรียนรุ้ว่าตัวเองต้องการอะๆร วิธีรักษาสิว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>