สิวผด ผมคิดว่าเราเองได้

สิวผด เราคิดว่าเรเองได้อยากจะให้น้อง ๆ อยากจะให้อ่านนะครับ สิวผด ที่ว่ารักษายากๆ  นะคัรบ  เราเองจะว่าอย่างไร มันไม่น่าจะหาเงินตามนี้หละครับ เราว่าน่าจะหาเงินต่าง ๆ มากกว่านี้เราจะต้องหาเงินต่าง ๆ เพื่อให้ได้เราเองนะคัรบ สิวผด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>