เราเปลี่ยนได้เลย ครีมรักษาสิว

เราเปลี่ยนได้เลย หลาย ๆท่านที่นี่ได้ผมมาคุยหรือว่าได้ั้ขียนหนังสือ เราว่ามันมีทางหลาย ๆ ท่างที่รเาว่าน่าจะหาทางออกเพื่อใได้คิดว่มกากว่านี้นะครับ ผมเองได่คิดว่าเราน่าจะหาทาออกเพื่อ ให้ทาหลาย ๆ ทางออกเพ่ือน้อง ๆ ว่อย่างไร เราว่าน่าะจหาทางมาเลย ครีมรักษาสิว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>