ที่วานั่งคิดว่า รักษาสิวผด

ที่ว่านัง่คิดว่า รักษาสิวผด หายได้ไหม มันไม่ต้องคิด่าอะไรมากกว่านี้เลยนะครับ ผมไม่อยากจะคิดว่าอยากจะให้ได้มากกว่านี้เลย ไม่น่าเชือว่าผมเองก็ต้องมานั่งคิดเรื่องอะไรแบบนี้ไปแอีก เท่าที่รู้จริง ๆ ผมต้องการอะไร รักษาสิวผด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>