ทำแบบนี้เพื่อให้คิดว่าตัวเองต้องการ ยารักษาสิว

ทำให้ผมได้เรียนรู้ว่าตัวเองต้องการอะไร ผมจะบอกว่าหลาย  วัน จะต้องการให้สิวหายได้ก็้ตองการให้บอกให้เพื่อน ๆ จะต้องการแบบว่าหายได่้เลย อิอิ จ้าต้องการแบไหน ครับ ผมเองจะบอกว่าแบบไหน ครับ ยารักษาสิว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>