ผมว่าจะหาทางออกเพ่ือทางนี้ครับ ครีมรักษาสิว

ผมว่าจะหาทางจริ งๆ เพ่ือทางนี้จริ งๆนะครับ ผมคิดมาโดยตลอดว่าทางนี้ผมจะได้เรียนรู้ว่าตัวเองได้ทำงานที่ตัวเองชอบไหม ผมจะบอกว่าเพื่อน ๆ จะต้องการอะไรมากกว่าไหม ผมจะต้องการบอกว่าเพื่อน ๆ ว่ามาออกมาทางนี้เลย ครีมรักษาสิว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>