วันนี้ได้ออกความเห้็นเรื่องของ วิธีทําให้ผิวขาว

วันนี้ได้ออกความเห็นตามที่ล่าไปจริง ๆเลย นะครับ ทางนี้ก็ต้องการให้ความเห็นของทางนี้ออกมาดี ทางนั้นก็ต้องการให้ทางนั้นออกมาดีกว่า ผมก็ตั้งใจจริง ๆ ให้ เพ่ือน ๆ ได้ ความรู้ที่ดีกว่าทเทา่นั้นเอง มาอ่านได้อย่างเดียวเลย ทางนี้หละครับ ที่ต้องการคิดมากกว่า วิธีทําให้ผิวขาว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>