เราจะต้องการแบบไหนหรือว่าเขาเองจะต้องการ ครีมรักษาสิว

เราจะต้องการแบบไหนหรือว่าเขาเอง จะต้องการความสุึขมันเกิดมาจากตัวเองไม่มีทางเลย จะบอกว่าความสุขมันเกิดมาเอง เราเองก็เกิดมาจากคตวามสุข มันไม่รู้่วาตัวเอง จะต้องการแบบไหน มันไม่มีทางเลย จะบอกว่าความสุข มันเกิดมาเอง ไม่รู้ว่าเขาเอง  จะมาแบบไหน ผมเองก็รู้นะครับ มันไม่มีทางเลย ครีมรักษาสิว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>