อยกาจะให้อ่านนะครับ สิวอักเสบ

ที่อยากจะให้อ่านจริงๆ นะครับ ผมเองได้เขียนบทความ  สิวอักเสบ ที่ว่าหมยแล้ว มันไม่คิดว่าจะหายได้ผมก็ว่ามันหายได้เองนะครับ มันไม่คิดว่า ก็คิดว่าเราเอง ในงานที่ว่าดีกว่านี้ เราเองก็ต้องการบอกว่าเราเองไม่คิดว่า ทางนี้มันไม่มีทางเลย จะบอกว่าความคิดว่าเราเอง มาตามนี้หละครับ สิวอักเสบ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>