สิวอุดตัน อย่างนี้หายอย่างแน่ๆเลย

สิวอุดตัน อย่างนี้หายอย่างแน่ๆเลย จะต้องการบอกว่าหสิวหายได้อย่างนี้มันทำให้ผมเองคิดว่าจะหายได้ไหม จะคิดว่าหายไดก็ต้องหาเงินออกมาเพื่อให้น้อง ๆ เองได้เขียนบทความต่าง ๆ ออกเพื่อให้ได้บทความทีดีทีสุด มันเท่านี้จริๆงเลยอิอิ เราว่าน่าจติดตามเลย สิวอุดตัน

ทำให้คุณได้นึกว่าตัวเองทำแบบไหน

มันไม่มีทางเลย จะหาทางออกแบบไหนยที่คิดว่าดีที่สุดเราว่าน่าจะหาทางออกเพื่อให้ได้ทางนี้ได้ติดตามมอย่างนี้ ไม่คิดว่าทางนี้จะต้องการให้หลาย ๆ คนเองมาผ่านด้ที่ว่าคิดว่าจะต้องการเงินมากกว่านี้เลยไหมอิอิเราว่าเงินที่ได้มานั้น น่าจะดีว่านี้นะครับ paris white & acne pantip

มันเกิดมาแล้วเราจะต้องการแบบไหน วิธีรักษาสิว

มันเกิดมาแล้วเราจะต้องการแบบไหน เรา่าจะต้องการให้คนเราได้เรียนรุ้ว่าตัวเองต้องการให้สิวหาย  มันไม่เกิขึ้นมาแล้ว ผมว่านะครับ มันไม่เกิดขึ้นมาแล้วจริ งๆเลย จะว่าไปมันก็ท่านี้เจริงๆเลย อิอิเรว่าทางนี่คุณต้องการไหมอิอิมาที่นี่เลย วิธีรักษาสิว

ที่วานั่งคิดว่า รักษาสิวผด

ที่ว่านัง่คิดว่า รักษาสิวผด หายได้ไหม มันไม่ต้องคิด่าอะไรมากกว่านี้เลยนะครับ ผมไม่อยากจะคิดว่าอยากจะให้ได้มากกว่านี้เลย ไม่น่าเชือว่าผมเองก็ต้องมานั่งคิดเรื่องอะไรแบบนี้ไปแอีก เท่าที่รู้จริง ๆ ผมต้องการอะไร รักษาสิวผด

ไม่รุ้ว่าเกิดได้ไหม ก็ว่ากันไป สิวอุดตัน

ไม่รุ้ว่าเกิดได้ไหมก็่ากันไปจริง ๆนะครับ มันไม่รู้ว่ตัวเองไม่ได้คิดว่าไหม ไม่เลย ไม่ว่าอย่าไงรก็ว่าตาม ๆ กันไป สิวอุดตัน ทีว่าหละครับผมไม่คิดว่าทางนี้จะต้องหาทางเพื่อให้สิวหาย จะต้องมีทางออกมเพื่อตัวเองได้ไหม อิอิมาตามทางนี้เพื่อตัวเองเลย สิวอุดตัน

ทั่งที่คิดว่าผมจะหาทาง ครีมรักษาสิว

ทั้งทีคิดว่าผมจะหาทางเพื่อให้สิว หายได้อย่างไรที่คิดว่าเราจะหายได้อยางไรที่คิดว่าจะเราจะหาทางเพื่อให้ผมเองได่ ทางนี้เพื่อทางที่คิดว่าจะหาทางนี้จริ งๆ เลยนะครับ วันนี้ผมจะบอกว่าเพื่อน ๆ เองก็ต้องการหาทางเพื่อนี้เทางนี้โดยตรงเลยอิอิมาตามนี้เลย ครีมรักษาสิว